Sürdürülebilir Turizm Politikamız

Biz pansiyon olarak, pansiyonumuzun çevremiz üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla çıktığımız bu uzun yolda, atık yönetimi doğal kaynak kullanımı, çalışanlara sağlık, güvenlik konularında bilgilendirme ve eşit hakların tanınması faaliyetleri ile tüm sorumluluğunu alıyoruz ve insan haklarına saygı gösteriyoruz. Bulunduğumuz topluluk ile entegre olma ve toplumsal sorunların çözümünde yer alma konularında yaptığımız çalışmaların, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacağı inancındayız.

Doğal kaynaklarımızın tasarruflu kullanımının ve bu kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesinin, turizmin sürdürülebilirliğin sağlanması açısından çok önemli olduğuna inanmaktayız. Karadeniz Bölgesinde pansiyon sektöründe örnek bir işletme olmayı hedefliyoruz.

Amacımız, yürürlükte bulunan tüm çevre kanunları, tüzükleri ve düzenlemelerine uyarak, hizmet verdiğimiz toplumlara, yüksek kalitede hizmet, ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ve tabi ki, istihdam vasıtasıyla fayda sağlamaktır. Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip, sürekli olarak çevresel performansımızı geliştirecek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini aza indireceğiz. Çalışanımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve genel olarak toplum arasında çevre konusunda bilinç oluşturacağız.

 

Sertifikalarımız